RSS National team – 2021

by

RSS announces revised National Team

Sarsanghchalak – Dr. Mohan Bhagwat
Sarkaryavah – Dattatreya Hosabale

Sah Sarkaryavah –
Dr. ManMohan Vaidya
Krishna Gopal
C. R. Mukunda
Arun Kumar
Ram Dutt Chakradhar

Shareerik Pramukh –
Sunil Kulkarni
Sah Shareerik Pramukh –
Jagadish Prasad

Boudhik Pramukh –
Swanth Ranjan
Sah Boudhik Pramukh
Sunil Bhai Mehta

Seva Pramukh –
Parag Abhyankar
Sah Seva Pramukh
Rajkumar Mathale

Sampark Pramukh
Ramlal
Sah sampark Pramukh
Ramesh Pappa
Sunil Deshpande

Prachar Pramukh –
Sunil Ambekar
Sah Prachar Pramukh
Narendra Thakur
Alok Kumar

No tags 0